Вртић "Креативно перо" - Нови простор, унапређен програм рада

У нашем вртићу  урађена је комплетна адаптација и извршено је уређење простора према највишим педагошким и естетским критеријумима за децу од три године до поласка у школу, односно, групе Лептирићи, Пчелице и Припремно предшколски програм.  Од септембра 2016. године почеће реализација унапређеног програма рада за наведене узрасне групе деце у вртићу са максималним бројем од 20 деце по васпитној групи.

Као и до сада, активности и васпитно - образовни рад у вртићу се одвијају по унапређеним програмима, најсавременијим методама рада и иновацијама у раду са децом које укључују и коришћење Лапбукова, Клас Доџо апликације и различите анализе књижевних дела.

Наш концепт рада фокусиран је на дете са различитим узрасним и индивидуалним потребама и раном стимулацијом свих аспеката развоја.