Конкурс за наставника/цу француског језика
Основна школа „Креативно перо“ расписује КОНКУРС  за
 
·          професора француског језика
 
Услови:
 
  • Одговарајуће образовање  у складу са Законом о основама система образовања и васпитања;
                                                
Пожељно:
 
  • Радно скуство;
  • Положен стручни испит
 
 
Идеалан кандидат/киња је амбициозан/а, жељан/на усавршавања, способан/на да испланира своје активности и постави приоритете, комуникативан/а и склон/а тимском решавању проблема.
 
Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.
 
Пријаве и биографије  послати на e-mail: konkurs@kreativnopero.com
 
Kандидати/кињe који уђу у други круг селекције добиће информације о даљем поступку избора телефоном или путем  електронске адресе.
 
Тајност Ваших пријава је загарантована.
Контактираћемо само кандидате који уђу у ужи избор.
Добијену документацију задржавамо.