Семинар
"Креативно перо" на тродневном семинару - пилот програм „Вештине за адолесценцију“ који спроводи Канцеларија Уједињених нација за борбу против дрога и криминала (УНОДЦ) и Lions Quest

Циљ програма је превенција злоупотребе психоактивних супстанци као и учење о управљању конфликтима, промоција позитивних циљева и вредности и унапређењу живота у заједници.

Захваљујемо се госпођи Весни Петровић Урошевић, психолошкињи и едукатрки на овом пројекту и гсподину Милошу Стојановићу, регионалном координатору пројекта испред канцеларије за дрогу и криминал УН.

ES "Kreativno pero" was a part of a pilot program "Skills for Adolescence" implemented by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and Lions Quest

The aim of the program is the prevention of substance abuse as well as learning about conflict management, promotion of positive goals and values and improving life in the community.

We would like to thank to Mrs Vesna Petrovic Urosevic, psychologist and educator on this project and Mr Milos Stojanovic, regional coordinator of the project in front of the United Nations Office on Drugs and Crime.