Стручно усавршавање
У ВОС "Креативно перо", у суботу,  15.11.2014. године одржан је семинар - "Креирање контакта и препознавање емотивних потреба деце"