Stručno usavršavanje
U VOS "Kreativno pero", u subotu,  15.11.2014. godine održan je seminar - "Kreiranje kontakta i prepoznavanje emotivnih potreba dece"