Kao ustanova koja visoko vrednuje zalaganja i uspehe dece, onima koji su osnovnu školu završili sa odličnim uspehom odobravamo 15% popusta prilikom upisa u gimnaziju Kreativno pero.