Гимназија Креативно перо  акредитована је Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 022-05-00023/2013-03 од 12.3.2014. године. 

Васпитно-образовни систем Креативно перо  сада се састоји из предшколске установе, основне школе и гимназије.

Наша гимназија општег типа отвориће врата првој генерацији средњошколаца/ки у  септембру школске 2014/2015. године.

У гимназију уписујемо ученике/це који/е положе завршни испит у основној школи и прођу нашу пријемну процедуру.

Гимназија Креативно перо жели да покаже  да високо вреднује постигнућа, знања и успех у различитим наставним и ваннаставним областима, те ће стипендирати најбоље ученике и ученице.
 
За стипендију могу конкурисати ученици и ученице који/е су завршили/е основну школу са одличним успехом и примерним владањем и имају дипломе, признања и награде са смотри и такмичења највишег ранга. Предност имају ученици и ученице који/е су постигли/е најбоље резултате у више различитих области.
 
Избором Гимназије „Креативно перо” бирате образовање за будућност.