Васпитно-образовно систем „Креативно перо” у процесу је добијања акредитације за средњу школу.

Наша гимназија општег типа отвориће врата првој генерацији средњошколаца/ки у  септембру школске 2014/2015. године.

У гимназију уписујемо ученике/це који/е положе завршни испит у основној школи и прођу нашу пријемну процедуру.

Стандарди „Креативног пера” су:

  • примена програма Министарства просвете РС и интернационалног Кембриџ програма;
  • билингвални (српско-енглески) приступ у настави;
  • примена интерактивних и кооперативних облика и метода рада које ученика/цу стављају у позицију да размишља и да учи путем открића, решавања проблема, истраживања, стичући трајана и применљива знања;
  • коришћење најсавременије наставне технологије.

Избором Гимназије „Креативно перо” бирате образовање за будућност