Vaspitno-obrazovno sistem „Kreativno pero” u procesu je dobijanja akreditacije za srednju školu.

Naša gimnazija opšteg tipa otvoriće vrata prvoj generaciji srednjoškolaca/ki u  septembru školske 2014/2015. godine.

U gimnaziju upisujemo učenike/ce koji/e polože završni ispit u osnovnoj školi i prođu našu prijemnu proceduru.

Standardi „Kreativnog pera” su:

  • primena programa Ministarstva prosvete RS i internacionalnog Kembridž programa;
  • bilingvalni (srpsko-engleski) pristup u nastavi;
  • primena interaktivnih i kooperativnih oblika i metoda rada koje učenika/cu stavljaju u poziciju da razmišlja i da uči putem otkrića, rešavanja problema, istraživanja, stičući trajana i primenljiva znanja;
  • korišćenje najsavremenije nastavne tehnologije.

Izborom Gimnazije „Kreativno pero” birate obrazovanje za budućnost