Семинар „Умеће комуникације” у „Креативном перу”

У ВОС-у „Креативно перо” одржан је тродневни семинар „Умеће комуникације” (22-24. август 2013). Семинар су водиле ауторке програма Марија Кривачић и Ирена Лободок Штулић из Психокода, а у њему активно учествовали/е сви/е наставници/е и васпитачице, као и управа. Циљ овог семинара је унапређивање васпитног рада у школи и вртићу. У пријатној атмосфери, кроз предавања, дискусије и вежбе, учили/е смо о васпитним стиловима, структури и елементима Ја-поруке, активном слушању и емотивној подршци, адекватном реаговању на проблеме, начинима поступања у конфликтним ситуацијама и конструктивном решавању проблема у (пред)школском контексту. На семинару је разматран и Правилник о понашању, који је припремио стручни тим. Тим правилником промовишу се наше вредности, дефинишу улоге деце, запослених и родитеља/старатеља, утврђују правила понашања и систем награђивања и кажњавања.

У наредном периоду, захваљујући овој обуци, деци и младима моћи ћемо да понудимо модел квалитетне комуникације и да у свакодневној пракси афирмишемо васпитни приступ који код њих подстиче развој самоодговорности.