Seminar „Umeće komunikacije” u „Kreativnom peru”

U VOS-u „Kreativno pero” održan je trodnevni seminar „Umeće komunikacije” (22-24. avgust 2013). Seminar su vodile autorke programa Marija Krivačić i Irena Lobodok Štulić iz Psihokoda, a u njemu aktivno učestvovali/e svi/e nastavnici/e i vaspitačice, kao i uprava. Cilj ovog seminara je unapređivanje vaspitnog rada u školi i vrtiću. U prijatnoj atmosferi, kroz predavanja, diskusije i vežbe, učili/e smo o vaspitnim stilovima, strukturi i elementima Ja-poruke, aktivnom slušanju i emotivnoj podršci, adekvatnom reagovanju na probleme, načinima postupanja u konfliktnim situacijama i konstruktivnom rešavanju problema u (pred)školskom kontekstu. Na seminaru je razmatran i Pravilnik o ponašanju, koji je pripremio stručni tim. Tim pravilnikom promovišu se naše vrednosti, definišu uloge dece, zaposlenih i roditelja/staratelja, utvrđuju pravila ponašanja i sistem nagrađivanja i kažnjavanja.

U narednom periodu, zahvaljujući ovoj obuci, deci i mladima moći ćemo da ponudimo model kvalitetne komunikacije i da u svakodnevnoj praksi afirmišemo vaspitni pristup koji kod njih podstiče razvoj samoodgovornosti.