Секција Little Handymen (Arts & Crafts)
ОШ „Креативно перо” поносна је на бројне секције и слободне активности. Циљ укључивања деце у секције je стварање услова за развој дечје креативности, проширивање њихових знања и интересовања које се надограђује на оно што се стиче током редовне наставе, као и дружење, разонода и игра са вршњацима.

Ученици показују велико интересовање за рад у слободним активностима.

Секција Little Handymen (Arts & Crafts) бави се занимљивим областима, којима се деца не баве у редовној настави.

Кроз ову секцију ученици имају могућност да стекну вештине које им и касније у животу могу служити.

Суштина је да се деца баве креативним стварима које развијају машту, али исто тако и развијају фину моторику.

Замисао је да деца у току године непрестано доносе материјал и старе ствари од куће које могу послужити за израду ствари (дугмиће, стара платна, конац, вуница, дашчице, кутије, пластичне флаше, старе чарапе...).
 
Ово су неки од првих овогодишњих радова...