Sekcija Little Handymen (Arts & Crafts)
OŠ „Kreativno pero” ponosna je na brojne sekcije i slobodne aktivnosti. Cilj uključivanja dece u sekcije je stvaranje uslova za razvoj dečje kreativnosti, proširivanje njihovih znanja i interesovanja koje se nadograđuje na ono što se stiče tokom redovne nastave, kao i druženje, razonoda i igra sa vršnjacima.

Učenici pokazuju veliko interesovanje za rad u slobodnim aktivnostima.

Sekcija Little Handymen (Arts & Crafts) bavi se zanimljivim oblastima, kojima se deca ne bave u redovnoj nastavi.

Kroz ovu sekciju učenici imaju mogućnost da steknu veštine koje im i kasnije u životu mogu služiti.

Suština je da se deca bave kreativnim stvarima koje razvijaju maštu, ali isto tako i razvijaju finu motoriku.

Zamisao je da deca u toku godine neprestano donose materijal i stare stvari od kuće koje mogu poslužiti za izradu stvari (dugmiće, stara platna, konac, vunica, daščice, kutije, plastične flaše, stare čarape...).
 
Ovo su neki od prvih ovogodišnjih radova...