Life Cycles
Основна школа „Креативно перо” је двојезична школа у којој се одвија Cambridge програм. Ученици четвртог разреда изузетно су вредни и активни, нарочито у области Science. У оквиру теме Life Cycles ученици су показали да су прави мали научници који веома успешно савладавају сложене садржаје. Кроз игровне и истраживачке методе, ученици су уживали.