Life Cycles
Osnovna škola „Kreativno pero” je dvojezična škola u kojoj se odvija Cambridge program. Učenici četvrtog razreda izuzetno su vredni i aktivni, naročito u oblasti Science. U okviru teme Life Cycles učenici su pokazali da su pravi mali naučnici koji veoma uspešno savladavaju složene sadržaje. Kroz igrovne i istraživačke metode, učenici su uživali.