Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са Мајкрософтом (Microsoft) расписао је наградни конкурс за основне и средње школе „Креативна школа 2012/2013.” „Креативна школа” је део Мајкрософтовог програма „Партнер у учењу” који се остварује у 115 земаља света. Конкурс „Креативна школа 2012/2013” био је намењен наставницима и стручним сарадницима у основним и средњим школама у Републици Србији, прикуљање примера добре праксе у настави и остваривања образовно-васпитних циљева применом информационих технологија.

На конкурс је пристигло 322 рада. Централна комисија у саставу: председник комисије проф. др Радивоје Митровић – државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја, проф. др Гојко Калајџић (Математички факултет, Београд), Јелена Криш Приге, саветница (Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице), Катарина Милановић (Мајкрософт), Мирослав Стаменковић, координатор Школских управа (Министарство просвете, науке и технолошког развоја), проф. др Михајло Ђурђевић (Грађевински факултет, Београд), Добривој Мартоноши, директор Центра за стручно усавршавање Кикинда, др Милка Андрић, саветница (Министарство просвете, науке и технолошког развоја), Софија Николајевић, педагог, Мирјана Илић, секретарка Савеза учитеља Републике Србије, Снежана Марковић, наставница у Шестој београдској гимназији, мр Јадранка Милошевић (ЗУОВ), Мирјана Богдановић (ЗУОВ), Звездана Ђурић (ЗУОВ) и Вера Ђорђевић (ЗУОВ) – разматрала је радове које су радне групе предложиле за награду.

Рад професорке биологије Ирине Дамјановић и пројекат педагошкиње ПУ „Креативно перо” Неле Спринкл, учитељице Наташе Новоселац и учитељице Мирјане Рашић уврштени су у „Базу знања“ као примери добре васпитно-образовне праксе.

Рад професорке биологије Изокренута учионица – опрашивање и оплођење био је у избору за најбољи рад у категорији од V-VIII разреда.

Радови који по процени Конкурсне комисије представљају добре примере образовно-васпитне праксе уврштени су у постојећу Базу знања која се налази на веб порталу www.kreativnaskola.rs.