Васпитно-образовни систем Креативно перо, добио је потврду о укључивању у међународни програм Еко-школе. У наредном периоду, кроз забаву и активно учење, тим Креативно перо, заједно са децом и ученицима, проћи ће кроз седам корака пројекта, а напредак тима ће се пратити кроз исходе учења, праћење промена ставова и понашања ученика и школског колектива.

Имајући у виду вишегодишње искуство у активностима и радионицама на тему екологије и очувања животне средине, ВОС Креативно перо ће настојати да предузме све потребне кораке како би добио ознаку Еко-школе, и како би са поносом двориште ВОС Креативно перо од септембра красила Зелена застава.

Први пројекат у оквиру Еко-школе у који се укључује ВОС Креативно перо je „Свака лименка се рачуна. У оквиру овог пројекта постављен је задатак организовања рециклаже на тај начин  да се доносе и скупљају лименке које ће се одлагати у посебне зелене канте постављене у Толстојевој 58 и у Чакорској 3, чиме се доприноси активном учествовању у очувању и унапређивању квалитета животне средине.