ВОС Креативно перо је већ увелико започело са припремним наставним активностима за школску 2020/21. годину. У току су интензивне обуке наставног кадра, које су организоване онлајн, путем Google Hangouts Meet апликације, у складу са препорученим мерама Републичког кризног штаба. У периоду од 5. до 7. августа 2020. године организовано је стручно усавршавање наставника/ца које за циљ има унапређивање наставе у учионицама у оквиру школе као и наставе на даљину (онлајн наставе).

Унапређење наставе у учионици и на даљину – стручно усавршавање наставника/ца ВОС Креативно перо

Стручно усавршавање реализовано је у оквиру следећих обука:

•        Унапређење онлајн наставе I део - изокренута учионица, wеб извори и алати у онлајн настави

•        Унапређење онлајн наставе II део - досадашња искуства, самоевалуација, предлози и планирања

•        Изазови и могућности онлајн наставе

 

Обуке су водили наставници и наставнице ВОС Креативно перо са дугогодишњим искуством у раду у виртуелном простору: Александра Миленковић (наставница физике), Стефан Тодоровић (наставник српског језика и књижевности) и Саша Гламочак (наставник српског језика и књижевности).

У наредном периоду, након иницијалних обука, следи август, месец у којем ће целокупни тим ВОС Креативно перо усмерити напоре ка детаљном планирању и изналажењу најефикаснијег решења за наставу како у учионицама у оквиру школе тако и у виртуелним учионицама.