VOS Kreativno pero je već uveliko započelo sa pripremnim nastavnim aktivnostima za školsku 2020/21. godinu. U toku su intenzivne obuke nastavnog kadra, koje su organizovane onlajn, putem Google Hangouts Meet aplikacije, u skladu sa preporučenim merama Republičkog kriznog štaba. U periodu od 5. do 7. avgusta 2020. godine organizovano je stručno usavršavanje nastavnika/ca koje za cilj ima unapređivanje nastave u učionicama u okviru škole kao i nastave na daljinu (onlajn nastave).

Unapređenje nastave u učionici i na daljinu – stručno usavršavanje nastavnika/ca VOS Kreativno pero

Stručno usavršavanje realizovano je u okviru sledećih obuka:

•        Unapređenje onlajn nastave I deo - izokrenuta učionica, web izvori i alati u onlajn nastavi

•        Unapređenje onlajn nastave II deo - dosadašnja iskustva, samoevaluacija, predlozi i planiranja

•        Izazovi i mogućnosti onlajn nastave

 

Obuke su vodili nastavnici i nastavnice VOS Kreativno pero sa dugogodišnjim iskustvom u radu u virtuelnom prostoru: Aleksandra Milenković (nastavnica fizike), Stefan Todorović (nastavnik srpskog jezika i književnosti) i Saša Glamočak (nastavnik srpskog jezika i književnosti).

U narednom periodu, nakon inicijalnih obuka, sledi avgust, mesec u kojem će celokupni tim VOS Kreativno pero usmeriti napore ka detaljnom planiranju i iznalaženju najefikasnijeg rešenja za nastavu kako u učionicama u okviru škole tako i u virtuelnim učionicama.