У сусрет дану просветних радника, који се у Србији обележава 8. новембра, у приватној Основној школи и Гимназији „Креативно перо", у периоду од 5. до 10. новембра 2020. године реализовани су угледни часови које су и родитељи могли да прате онлајн.


Укупно је реализовано осам угледних часова на којима су се ученици бавили следећим темама: Capturing motion / Приказивање кретања у уметности (ликовна култура), Оријентација у времену (прошлост, садашњост, будућност) / Породична прошлост и прошлост мога краја (природа и друштво), Numbers/ Ordering decimals / Video and educative game  (Cambridge Math), Именице и падежи / квиз (српски језик и књижевност), Лук и стрела (историја, физичко и здравствено васпитање, физика), From past to future - Reviewing the full scope of verb tenses (енглески језик), Civilisation - La France ses simboles et ses fetes (француски језик) и Основна правила и принципи вежбања (физичко и здравствено васпитање и физика).

Главни циљ овако конципираних угледних часова био је да се у пракси прикаже како је могуће потпуно равноправно и подједнако квалитетно укључити у наставни процес ученике који су у учионици и оне који час прате укључивањем у видео-позив. Једногласна оцена гостију јесте да су, уз оригинално коришћење разноврсних дигиталних алата и одлично одабраних и креираних ресурса, на најбољи начин приказани најсавременији наставни принципи. Коришћење интердисциплинарног, билингвалног и активног учења, заснованог на принципима критичког мишљења, као и учења путем открића, уз приказ практичне примене наученог у реалним животним ситуацијама, представљени су у најбољем светлу.

Темама надахнути, заинтересовани, активни и задовољни ученици, уједно су најважнији остварени циљ овогодишњих успешно реализованих угледних часова, као производа пажљиво осмишљеног и оригиналног модела наставе.

Стручни тим ВОС Креативно перо