У другом разреду гимназије, у периоду од  22. до 26. фебруара 2021. године реализована је тематска недеља „Мислим, дакле постојим - Стварам, дакле постојим“.

Основу активности чинили су садржаји обрађени у оквиру наставе Психологије, наставне теме Мишљење и способности, а циљеви су били:

  • увежбавање примене и разрада знања усвојених из психологије у другим научним дисциплинама и областима уметности;
  • сагледавање различитих аспеката феномена мишљења (биолошки, филозофски, логички и практични);
  • развијање свести о мишљењу и стваралаштву као иманентно људским особинама и врхунским покретачима човекових активности, да реализује своју људску природу и личне потенцијале;

Једанаест наставника приватне гимназије „Креативно перо“ реализовало је 13 различитих активности, односно 20 часова, пажљиво планираних тако да ученици учешћем у дискусијама и решавањем задатака још једном промисле и као своје прихвате корисне ставове и стратегије мишљења и искусе задовољство креативног надахнућа и стварања.

Аутентичном доживљају о значају и људској тежини стваралаштва посебно је допринело онлајн гостовање књижевнице за децу и младе, Јасминке Петровић, и

овом приликом се захваљујемо књижевници на гостовању, и на поучном презентовању идеје стваралаштва ученицима гимназије „Креативно перо“.

Фотографије и бројни продукти постављени на школски пано посвећен тематској недељи сведоче о сврсисходности и мотивационој вредности овако конципиране наставе.