Препоручене мере превенције Covid-19 МПНТР-а и Института за јавно здравље Др Милан Јовановић Батут

Опште мере превенције


1. Примена санитарно-хигијенских мера у школској средини


Редовно прање руку

Како? Руке треба прати хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. Дезинфекција руку средствима на бази 70% алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно запрљане. После 3 до 4 дезинфекције руку, обавезно опрати руке водом и сапуном.

Када? Обавезно прати руке при уласку у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања хране, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања) и мажења животиња, када су видно запрљане, након изласка из школе и увек када постоји потреба.

Где? На свим улазима у школу и учионицима постављена су дезинфекциона средства на бази 70% алкохола која се користе уз обавезни надзор наставника/дежурног наставника и техничког особља.

Школа спроводи све прописане санитарно-хигијенске мере смањења ризика уноса вируса Covid-19 у школску средину усвојене од стране надлежних органа.

Уколико се током боравка у школи код ученика/ца појаве симптоми болести који могу указивати на Covid-19, школа ће о томе обавестити родитеља или другог законског заступника да би преузео дете и одвео га на преглед код лекара. До момента доласка родитеља или другог законског заступника, ученик/ца треба да буде у посебној просторији под надзором неког од запослених у школи, и притом и ученик/ца и запослени треба да носе маску.


2. Респираторна хигијена

Да би се спречило преношење свих респираторних инфекција, укључујући Covid-19, следеће мере контроле инфекције се препоручују свим особама са знацима и симптомима респираторне инфекције за задржавање респираторног секрета:

• покрити уста и нос марамицом при кашљању или кијању или у недостатку марамица;
• кашљати или кијати у рукав у превоју лакта;
• у најближу посуду за отпад одложити марамицу након употребе;
• обавити хигијену руку (прање руку сапуном и водом, дезинфекција руку средствима на бази алкохола) након контакта са респираторним излучевинама и контаминираним предметима/материјалима.

Додатне мере безбедности смањења ризика уноса корона вируса у школску средину:

• Родитељима се препоручује да код куће остану деца са хроничним болестима (респираторним, кардиоваскуларним, малигним болестима, дијабетесом или имунодефицијенцијама).
• Ученици не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције.
• Препоручује се ношење заштитних маски у ситуацијама када није могуће одржати дистанцу у затвореним просторијама.

С обзиром на то да је пандемија и даље у току, као и да постоје фактори ризика који могу довести до погоршања епидемиолошке ситуације, препоруке ће се стално преиспитивати и по потреби мењати у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом. Школа прати све прописане препоруке и Одлуке МПНТР-а и Института за јавно здравље и о томе извештава родитеље и запос