Ученици/це су 20. септембра 2019. године посетили Музеј Југославије. Посета је реализована од стране наставнице географије Јелене Попoвић Ракочевић и наставника историје и грађанског васпитања Игора Кузмановића, са циљем упознавања ученика са недавном прошлошћу Србије и других држава које су некада биле у саставу Југославије.

Уз стручно вођење ученици/це су прво били у прилици да сазнају нешто више о историјату саме локације на којој се музеј данас налази, као и објектима који данас чине његов саставни део. Приликом обиласка “Куће цвећа”, сусрели су се са идеологијом и обичајима “народа и народности” који су живели у Југославији током друге половине двадесетог века. Истовремено су се упознали са унутрашњом и спољном политиком Јосипа Броза Тита, као и детаљима везаним како за његов живот, тако и за његову сахрану.

Други део посете састојао се из обиласка “Старог музеја” у којем се налазе експонати везани за народно-ослободилачку борбу народа Југославије током Другог светског рата, поклони које је Тито добијао од других државних делегација, као и самих грађана Југославије. Последњи део изложбе чинили су експонати везани за период 90-их година двадесетог века, укључујући распад Југославије и успостављање вишепартијског система у Србији.

Поменута посета је била јединствена прилика да ученици/це уче и изван учионице, што представља примену принципа очигледности у настави, који заузима веома значајно место у финском образовном моделу, као једном од тренутно најуспешнијих модела образовања у свету. На овај начин ВОС Креативно перо и у овој школској години, показује да ће у свом раду примењивати најбоља искуства из образовне праксе најуспешнијих земаља у свету на пољу образовања, попут Финске и Естоније.