Učenici/ce su 20. septembra 2019. godine posetili Muzej Jugoslavije. Poseta je realizovana od strane nastavnice geografije Jelene Popović Rakočević i nastavnika istorije i građanskog vaspitanja Igora Kuzmanovića, sa ciljem upoznavanja učenika sa nedavnom prošlošću Srbije i drugih država koje su nekada bile u sastavu Jugoslavije.

Uz stručno vođenje učenici/ce su prvo bili u prilici da saznaju nešto više o istorijatu same lokacije na kojoj se muzej danas nalazi, kao i objektima koji danas čine njegov sastavni deo. Prilikom obilaska “Kuće cveća”, susreli su se sa ideologijom i običajima “naroda i narodnosti” koji su živeli u Jugoslaviji tokom druge polovine dvadesetog veka. Istovremeno su se upoznali sa unutrašnjom i spoljnom politikom Josipa Broza Tita, kao i detaljima vezanim kako za njegov život, tako i za njegovu sahranu.

Drugi deo posete sastojao se iz obilaska “Starog muzeja” u kojem se nalaze eksponati vezani za narodno-oslobodilačku borbu naroda Jugoslavije tokom Drugog svetskog rata, pokloni koje je Tito dobijao od drugih državnih delegacija, kao i samih građana Jugoslavije. Poslednji deo izložbe činili su eksponati vezani za period 90-ih godina dvadesetog veka, uključujući raspad Jugoslavije i uspostavljanje višepartijskog sistema u Srbiji.

Pomenuta poseta je bila jedinstvena prilika da učenici/ce uče i izvan učionice, što predstavlja primenu principa očiglednosti u nastavi, koji zauzima veoma značajno mesto u finskom obrazovnom modelu, kao jednom od trenutno najuspešnijih modela obrazovanja u svetu. Na ovaj način VOS Kreativno pero i u ovoj školskoj godini, pokazuje da će u svom radu primenjivati najbolja iskustva iz obrazovne prakse najuspešnijih zemalja u svetu na polju obrazovanja, poput Finske i Estonije.