Наша школа учествује у Међународном истраживању развоја читалачке писмености, које ће бити реализовано између 1. марта и 15. априла 2021. године. Истраживање се реализује у 170 школа у Србији.

Међународно истраживање развоја читалачке писмености (PIRLS) у четвртом разреду основне школе у Креативном перу

Резултати истраживања ће нам помоћи да сазнамо више о томе како ученице и ученици четвртог разреда у Србији разумеју оно што читају и кaкве ставовe имају о читању. Добијени подаци треба да послуже за креирање образовних политика на нивоу образовног система.

Носилац пројекта је Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement - IEA), а у нашој земљи ово истраживање реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Институт за педагошка истраживања. Истраживање je први пут организовано 2001. године и понавља се у петогодишњим циклусима.