Naša škola učestvuje u Međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti, koje će biti realizovano između 1. marta i 15. aprila 2021. godine. Istraživanje se realizuje u 170 škola u Srbiji.

Međunarodno istraživanje razvoja čitalačke pismenosti (PIRLS) u četvrtom razredu osnovne škole u Kreativnom peru

Rezultati istraživanja će nam pomoći da saznamo više o tome kako učenice i učenici četvrtog razreda u Srbiji razumeju ono što čitaju i kakve stavove imaju o čitanju. Dobijeni podaci treba da posluže za kreiranje obrazovnih politika na nivou obrazovnog sistema.

Nosilac projekta je Međunarodna asocijacija za evaluaciju obrazovnih postignuća (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement - IEA), a u našoj zemlji ovo istraživanje realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Institut za pedagoška istraživanja. Istraživanje je prvi put organizovano 2001. godine i ponavlja se u petogodišnjim ciklusima.