У приватном интернационалном васпитно - образовном систему ''Креативно перо'' 02.03. 2020. године, у оквиру програма Global Pesrspectives Week, Ђорђе Огризовић, студент постдипломских студија Техничко-металуршког факултета - смер инжењерство заштите животне средине, Универзитета у Београду одржао је низ значајних предавања.

О интересантним чињеницама на тему пластике и очувања животне средине пажљиво су слушала деца приватне Предшколске установе “Креативно перо”, и на основу тога нам пружила занимљиве одговоре на питања гостујућег предавача.

За млађе разреде основне школе тема је била Looking after Planet Earth - why is litter a problem? Гостујући предавач Ђорђе Огризовић је говорио о штетности употребе пластике и како можемо смањити употребу исте. Ученици су били веома мотивисани за предавање, с обзиром да имају искуство у покретању акција везаних за екологију и рециклажу. Предавање је одржано на енглеском језику, у складу са програмом Global Perspectives Week.

Предавању на тему Миграције становништва изазване еколошким проблемима присуствовали су ученице/и приватне Гимназије “Креативно перо”, и на основу тога сазнали доста занимљивих чињеница о миграционим токовима услед промена у животној средини, климатских промена и многих других.

Овим путем, захваљујемо се Ђорђу Огризовићу на веома инспиративном и корисном предавању, којим су деца и ученице/и васпитно-образовног система “Креативно перо”, били у прилици да се упознају са  темом, којом ће наставити да се баве и кроз учешће у извођењу пројеката у оквиру новоуведеног Cambridge предмета - Global Perspectives.