Васпитно-образовни систем Креативно перо награђен је eTwinning школском ознаком за 2021/2022. годину и ово је велико постигнуће школског eTwinning тима

Тиме је школа Креативно перо обезбедила већу видљивост на европском нивоу чиме се придружила европској мрежи водећих eTwinning школа којa ће инспирисати будући развој и напредовање на свим нивоима у оквиру школских активности.

Школе са eTwinning oзнаком препознате су као предводнице у области дигиталне праксе, праксе безбедности на интернету, иновативних и креативних приступа педагогији, подстицања континуираног професионалног усавршавања запослених и подстицања сарадничких наставних пракси са запосленима и ученицима.

У оквиру самог програма, запослени и директори школа којима је додељена ознака биће позвани да учествују у наменским програмима професионалног усавршавања и могу бити део eTwinning групе за размену добрих пракси, сарадњу и учешће у одређеним догађајима на интернету.

Све честитке упућене су тиму Креативно перо који је доринео овом постигнућу и тиме постао пример за све остале школе у примени и промовисању eTwinning вредности.