Vaspitno-obrazovni sistem Kreativno pero nagrađen je eTwinning školskom oznakom za 2021/2022. godinu i ovo je veliko postignuće školskog eTwinning tima

Time je škola Kreativno pero obezbedila veću vidljivost na evropskom nivou čime se pridružila evropskoj mreži vodećih eTwinning škola koja će inspirisati budući razvoj i napredovanje na svim nivoima u okviru školskih aktivnosti.

Škole sa eTwinning oznakom prepoznate su kao predvodnice u oblasti digitalne prakse, prakse bezbednosti na internetu, inovativnih i kreativnih pristupa pedagogiji, podsticanja kontinuiranog profesionalnog usavršavanja zaposlenih i podsticanja saradničkih nastavnih praksi sa zaposlenima i učenicima.

U okviru samog programa, zaposleni i direktori škola kojima je dodeljena oznaka biće pozvani da učestvuju u namenskim programima profesionalnog usavršavanja i mogu biti deo eTwinning grupe za razmenu dobrih praksi, saradnju i učešće u određenim događajima na internetu.

Sve čestitke upućene su timu Kreativno pero koji je dorineo ovom postignuću i time postao primer za sve ostale škole u primeni i promovisanju eTwinning vrednosti.