Са поносом ВОС Креативно перо објaвљује да су васпитачице Нина Бокан, Снежана Михаиловић и Јелена Живановић узеле учешће на online конференцији Дигитално образовање 2020. године. Конференција ће се одржати 10. и 11. априла, док ће васпитачице ВОС Креативно перо своје радове представити 11. априла. 2020. године.

Снежана Михаиловић и Нина Бокан ће представити рад на тему “Креативна употреба QR кодова у предшколском образовању”, док ће Јелена Живановић и Нина Бокан представити рад  на тему ” Edmodo платформа у раду са децом предшколског узраста”.

Конференцију „Дигитално образовање 2020“ организује Центар за образовне технологије на Западном Балкану у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања и Министарством просвете, науке и технолошког развојаФондацијом Петља, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Привредном комором Србије уз подршку компанија Microsoft и Oracle, али и других партнера.

Циљ конференције је да се обезбеди платформа за размену знања као вид подршке свим запосленима у васпитно образовном сектору, њихово упознавање са иновативним праксама, наставним методама и примени ИКТ алата у образовању.