Предшколска установа Креативно перо добила је одобрење за реализацију Кембриџ Early Years програма од септембра школске 2023/24 године.

Cambridge Early Years у предшколској установи Креативно перо

Cambridge Early Years програм је усмерен на целовит развој детета и његову повезаност са светом и људима око себе.

Овај програм има шест области: Комуникација и писменост, Креативно изражавање, Математика, Физички развој, Лични, друштвени и емоционални развој, Разумевање света.

Програм користи спирални приступ да би се усвојила знања и развиле жељене вештине. То значи да се кључне теме обрађују на различите начине и поново се на њих враћа у различитим фазама. Тако се подстичу развој и индивидуални напредак, уз праћење међународних стандарда за рани развој детета. 

Поред тога, овај програм подстиче двојезични приступ за ученике којима матерњи језик није енглески. 

Такође, програм помаже деци да лакше похађају Кембриџ програм у наредним годинама.

Предшколска установа Креативно перо поседује све ресурсе који су потребни за реализацију овог програма, све васпитачице добро познају овај програм и имају сталну подршку стручних сарадника.

Кроз реализацију Cambridge Early Years програма, Васпитно-образовни систем Креативно перо је постао јединствен по томе што деци, односно ученицима и ученицама, пружа могућност да од 3. до 19. године похађају наставу по програму Министарства просвете и Кембриџ програму. На тај начин обезбеђује се најквалитетнија подршка, интеграција и коришћење предности оба програма, уз прилику за стицање две дипломе и веће могућности за наставак школовања.

У оквиру Кембриџ програма у целини посебна пажња посвећује се циљевима у свим фазама наставног процеса и укључивању деце, ученика и ученица у формулисање циљева и критеријума успеха. На основу веома разрађеног система праћења и процене резултата наставе, изузетно је развијена индивидуализација у раду. Овај приступ је веома успешан у школама које реализују Кембриџ програм широм света.

https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-early-years/