Oвако кроз игру учимо да се сналазимо у животним ситуацијама.