Ovako kroz igru učimo da se snalazimo u životnim situacijama.