Радових наших седам запослених прихваћени су на престижној образовној конференцији CARNet User Conference 2017 под називом Повезани знањем.

 

Радових седам запослених у васпитно-образовном систему Креативно перо прихваћени су и биће представљени на престижној образовној конференцији CARNet  User Conference 2017. под називом Повезани знањем. У групи еминентних стручњака у области примене савремених технологија у настави поносни смо да ће наш Васпитно-образовни систем Креативно перо представљати, са следећим темама:

поносни смо да ће наш Васпитно-образовни систем Креативно перо представљати:

 

Сања Миладиновић, Ивана Ивковић, Милена РадојковићБојан Савић - Развој алгоритамског мишљења и тематска настава кроз ИКТ;
Бојан Савић и Љубица Илић - Самоевалуација школе кроз ИКТ- Нове перспективе и изазови;
Јелена Динић - Проширена стварност у настави хемије;
Александра Лабовић - Циљеви, достигнућа и начини реализовања наставе математике, ИКТ и повезивање са бизнисом (кроз курикулум националног и Cambridge програма.

Конференција се одржава од 8. до 10. новембра 2017. године у Дубровнику.