Radovih naših sedam zaposlenih prihvaćeni su na prestižnoj obrazovnoj konferenciji CARNet User Conference 2017 pod nazivom Povezani znanjem.

 

Radovih sedam zaposlenih u vaspitno-obrazovnom sistemu Kreativno pero prihvaćeni su i biće predstavljeni na prestižnoj obrazovnoj konferenciji CARNet  User Conference 2017. pod nazivom Povezani znanjem. U grupi eminentnih stručnjaka u oblasti primene savremenih tehnologija u nastavi ponosni smo da će naš Vaspitno-obrazovni sistem Kreativno pero predstavljati, sa sledećim temama:

ponosni smo da će naš Vaspitno-obrazovni sistem Kreativno pero predstavljati:

 

Sanja Miladinović, Ivana Ivković, Milena RadojkovićBojan Savić - Razvoj algoritamskog mišljenja i tematska nastava kroz IKT;
Bojan Savić i Ljubica Ilić - Samoevaluacija škole kroz IKT- Nove perspektive i izazovi;
Jelena Dinić - Proširena stvarnost u nastavi hemije;
Aleksandra Labović - Ciljevi, dostignuća i načini realizovanja nastave matematike, IKT i povezivanje sa biznisom (kroz kurikulum nacionalnog i Cambridge programa.

Konferencija se održava od 8. do 10. novembra 2017. godine u Dubrovniku.