Ученици и ученице гимназије Креативно Перо имају могућност да уче и развијају се у ваннаставним активностима међу којима су стваралачке и слободне активности, мали научни пројекти, ликовни и литерарни конкурси, такмичења у знању и спорту, школске прославе, школски бенд, посете, излети, екскурзије, ангажовања у школи и заједници.

Посебан допринос развоју и напредовању ученика и ученица приватне гимназије Креативно Перо даје примена менторског рада, професионалног вођења и каријерног саветовања. Као и до сада, ученици и ученице примењују ИКТ коришћењем лаптопова, који су обезбеђени за све ђаке, што им пружа бројне погодности за међусобну сарадњу и комуникацију.

Од школске 2016/2017. у нашој гимназији реализује се Клуб за програмирање који има за циљ да подстакне логичко-математичко размишљање ученика и ученица приликом решавања проблема. Клуб за програмирање намењен је свим ученицима и ученицама у нашој гимназији, који ће уз подршку наставника и наставница, програмера и програмерки учити како да моделују проблем, алгоритамски прикажу решење, напишу програмски код, упознају структуре Android и iOS оперативних система, упознају информационе системе, Internet of Things и друго. Овај клуб намењен је ученицима и ученицама који желе да сазнају више о свету програмирања, схватању проблема и прогамским кодовима.