Vrtić Kreativno pero - Algoritmi
Algoritam?! Znate li šta je to? Mi smo na sekciji Programeri prateći algoritam zasadili biljku i shvatili šta je to u stvari. Sada biljka prati svoj prirodni algoritam (i boritam :) ) i razvija se. Kroz misiju nas je vodila vaspitačica Sanja Miladinović.