Гимназија Креативно перо - Како развијати критички став према ономе што прочитано и видимо у медијим
Да ли новинари увек објективно извештавају о догађајима? Ученици и ученице првог разреда наше гимназије откривали су како новинари и новинаре могу да манипулишу информацијама и на потпуно различите начине представљају исти догађај, утичући на наше ставове и обликујући наше мишљење.
За ову радионицу, која је одржана на часу српског језика и књижевности 15. јуна, коришћени су прилози из приручника Образовање за одрживи развој Сузан Фонтејн.