Obuka Posmatranje časa
Obuka Posmatranje časa održana je u Kreativnom peru,  3. 2. 2016. godine, kao deo redovnog stručnog usavršavanja u školi. Na obuci, u prvom delu, još jednom je sistematizovano znanje o tome šta čini kvalitetan čas i kako koristiti standarde i pokazatelje kvalitateta rada u oblasti Nastava i učenje. U drugom delu obuke ovi standardi i pokazatelji korišćeni su za vrednovanje kvaliteta časa, posmatran je čas Matematike i vođena diskusija o tome kako koristiti ove pokazatelje za bolje planiranje i analizu časova, kao i diskusiju o tome o čemu sve treba voditi računa prilikom posmatranja časova.