Обука Посматрање часа
Обука Посматрање часа одржана је у Креативном перу,  3. 2. 2016. године, као део редовног стручног усавршавања у школи. На обуци, у првом делу, још једном је систематизовано знање о томе шта чини квалитетан час и како користити стандарде и показатеље квалитатета рада у области Настава и учење. У другом делу обуке ови стандарди и показатељи коришћени су за вредновање квалитета часа, посматран је час Математике и вођена дискусија о томе како користити ове показатеље за боље планирање и анализу часова, као и дискусију о томе о чему све треба водити рачуна приликом посматрања часова.