Психолошка радионица
Ово су детаљи са психолошк радионице које организује псхолошкиња Снежана Опањковић током целе школске године.