SUSRET SA PESNIKINjOM RADMILOM LAZIĆ
U okviru projekta LINE Fondacije Mak Dizdar iz Sarajeva, u sredu 10. 6. 2015. godine u Gimnaziji Kreativno pero organizovan je susret naših gimnazijalaca/ki i učenika/ca prvog razreda Baletske škole Lujo Davičo sa trenutno najznačajnijom srpskom pesnikinjom Radmilom Lazić.
Radmila Lazić objavila je 15 zbirki pesama, pokrenula je prvi časopis za žensku književnost ProFemina, priredila je antologiju ženske poezije Mačke ne idu u raj i za svoj rad dobila najprestižnije književne nagrade. Njena poezija prevođena je na strane jezike.
U prethodnom periodu učenici/e su na časovima srpskog jezika i književnosti čitali i analizirali pesme Radmile Lazić koje su ih iznenadile temama, otvorenošću, direktnošću, izborom leksike, idejama... U toku zanimljivog razgovora sa pesnikinjom imali/e su prilike da iznesu svoje mišljenje o njenoj poeziji. Takođe, dobili/e su odgovore na mnogobrojna pitanja u vezi sa književnim stvaranjem, pozicijom intelektualaca u društvu, položajem žena u književnosti, feminizmom...
Zadatak učenika/ca iz naše gimanzije i Baletske škole biće da svojim vršnjacima/kinjama iz Užica, Sarajeva, Stoca, Zagreba i Rijeke predstave poeziju Radmile Lazić na književnom okupljanju u Stocu, u prvoj nedelji septembra.

„Život je kandirano voće & ocat,
U stihove ih umećem u jednaki dozama.
Moja je sintaksa štimovanje orgulja u venama.
Gorim sa srcem od 500W,
Istina ne grejem, ali mogu da opečem,
Kao i jezikom –
Koga ne perem i ne stružem Vimom.”
Radmila Lazić: Smejaću se svuda, plakaću gde stignem