Базар 2015
Tрадицоинални Базар који Асоцијација родитеља и ВОС "Креативно перо" организују по завршетку школске године. Ове године осмацима су на тај дан подељена сведочанства и догађај је био посвећен њима. Родитељи и запослени су поносно честитали осмацима на успешно завршеној основној школи и пожелели им успех у даљем школовању. Базару су присуствовали чланови асоцијације родитеља, деца из вртића, основне школе и гимназије као и запослени у "Креативном перу". Атмосферу је подигао бенд у ком пева Димитрије Ђурић, ученик гимназиј "Креативно перо", наступали су ученици другог и трећег разреда основне школе који су преставили музичко сценски пројекат настао током године на часовима музичке културе које реализује Јована Топалов. На базару су ученици/е продавали ликовне радове и продукте настале током 2014/15 школске године, а одштампан је и Годишњак, са успоменама за сва времена, који је такође био на продају. Прикупљен новац, Асоцијација родитеља ће искористити за организацију догађаја у наредној школској години.
Тradicoinal Bazaar organized by Parent's Association and ES "Kreativno Pero". We organize the Bazzar at the end of the school year. This year, on that day a head teacher Jelena Ristic divided certificates to the nine graders and the the event was dedicated to them. Parents and staff were proud to congratulate to the nine graders the successful completion of primary school and wished them success in their further education. Bazaar was attended by members of theParent's Association, children from kindergarten, primary school, secondary school and employees of 'Kreativno Pero ". The atmosphere was even better thanks to Dimitrije Djuric, a secondary school "Kreativno Pero" pupil and his band. Also, Stage 3 and Stage 4 performed and have presented a musical project originated during the year in the classes of music culture implemented by JovanaTopalov. At the bazaar the pupils sell artwork and products created during the 2014/15 school year. The Yearbook is printed and was also on sale. The Association of Parents will used the raised funds in order to organize the events in the next school year. More photos you can expect tomorrow :)