Поносно објављујемо вест да су наша учитељица Виолета Даксеровић и васпитачица Сања Миладиновић успеле да се пласирају у конкуренцији за најбољи образовни филм на 11. међународном фестивалу дечијег и наставничког стваралаштва. Желимо им успех у финалу. 

https://www.youtube.com/watch?v=iO_PwXgONRY

https://www.youtube.com/watch?v=aOINUWvI5RQ