Rock and Roll
У нултом разреду озбиљно се учи о рокенролу. Теорија и пракса подједнако су заступљене ;)