Seminar " Ka tematskom i interdisciplinarnom paniranju"
Seminar "Ka tematskom i interdisciplinarnom planiranju" održan je u prostorijama gimnazije "Kreativno pero" 19.01.2015. godine. Seminaru su prisustvovali nastavnici/e i učiteljice zaposleni/e u našoj školi. Aleksandar Glamočak, profesor srpskog jezika i književnosti svojim koleginicama i kolegama predstavio je i razradio koncept interdisciplinarnog i tematskog planiranja, koji škola i predškolska ustanova "Kreativno pero" primenjuje u nastavi od samog osnivanja. Aleksandar je tokom seminara kroz praktične primere, angažujući sve prisutne doprineo unapređenju kvaliteta nastave u našoj ustanovi.