Zaključujemo sami
 
"Detlići", grupa nultog razreda,  su imali zadatak da sami dođu do informacija o dinosaurusima. Koristili su internet i enciklopedije. Nakon istraživanja, u grupama i samostalno su izneli podatke do kojih su došli.