Час природе и друштва у трећем разреду
Делимо са вама делић атмосфере са часа Природа и друштво, у трећем разреду, на ком су деца учила о завичају.