Tematska nastava
Nastavnice/i geografije, likovnog, francuskog jezika i tehničkog obrazovanja su u okviru tematske nastave sa učenicima/cama izradili planetarni sistem papir - maše tehnikom. Na časovima likovnog su oslikali planete, na geografiji obrađivali nastavnu jedinicu o planetama, a na francuskom su ispisali nazive planeta, bogova i dana u nedelji.