Важан део система осигурања квалитета образовања чине завршни испити у оквиру основног образовања.

Завршне испите полагали су сви ученици који са успехом завршили осми разред основне школе. Овим испитима се проверавају и вреднују знања, вештине и компетенције које су ученици стекли током школовања и утврђује да ли су спремни за следећи ниво. Испити су стандардизовани и спроведени под једнаким условима за све.

Просечан скор, који су остварили наши осмаци на тесту из српског износи 17.00 , из математие 16,36, а просек за комбиновани тест износи 13,71 од могућих 20 поена.

Честитамо осмацима!